Fakulta BERG
AktualityFakultaŠtúdiumVeda a výskumKontakt

O fakulte
Vedenie fakulty
Pracoviská
Akademický senát
Vedecká rada
Legislativa
Systém manažérstva kvality
Deklarácia pokračovateľov Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici
Odbory
Fotogalérie

IS MAISe-mailtelefónny zoznamstravovanieUniverzitná knižnicaÚstav výpočtovej techniky


Aktualizácia stránok:
02.09.2015 09:21


 Slovenčina 
 English Fakulta BERG (vtedy Banícka fakulta) stála pri zrode Technickej univerzity v Košiciach a jej formovaní. Preniesla na ňu časť zo svojich bohatých a vážených baníckych tradícií a tradícií vysokého školstva datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Fakulta BERG poskytuje vzdelanie tak v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografických informačných systémov, geológie, geotechnológií, environmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky, ale aj v rozvoji cestovného ruchu a propagácie nášho regiónu študijným programom geoturizmus.